Hier kunt u de notulen van de jaarvergadering 2018 lezen en het jaarverslag van 2018.

Hier kunt u de notulen van de jaarvergadering 2017 lezen en het jaarverslag van 2017.