Nieuws

Eigen tentfeest voor ‘jongen van vrogger’ (door Henri Walterbos)

Marietje Huinink tussen Edwin Bleumink en Bennie te Veluwe, proostend op de samenwerking. Foto: Henri Walterbos (Foto: Henri Walterbos)

‘Het mooiste is dat je kermis met elkaar viert’

Door Henri Walterbos

BELTRUM – Beltrum is op alle fronten in beweging. Van de aanleg van glasvezel en zonnepanelen tot en met een eigen buurtbeveilingsapp. Alles in het belang van de leefbaarheid van het eigen dorp. Men zorgt graag voor elkaar. In Beltrum houden ze echter ook wel van een feestje. Een feestje dat het liefst met elkaar gevierd wordt. Zo ook het gezamenlijke Volksfeest, de dagen die net zo vast op de Beltrumse jaarkalender staan als Kerstmis en Pasen.

Beltrum wil het volksfeest vieren onder het mom ‘voor elkaar, met elkaar,’ ‘samen.’ Jong en oud. Zo ging het echter een periode niet. Daar komt met ingang van dit jaar verandering in. “Vroeger hadden we het kermisfeest voor ‘de jongen van vrogger’, in de Spilsoos. Daar zaten mensen van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) met zo’n zestig personen bij elkaar. Toen we met de kermis vanuit het centrum naar de huidige plek verhuisden, bleven zij eigenlijk achter. Dat is jammer. Het alternatief was om iets te gaan organiseren bij de Spilsoos. Dat was lang leuk, maar die generatie wordt steeds ouder en aan de onderkant kwam er niemand bij. We hebben gekeken hoe we daar iets mee konden doen, want het mooiste is dat je kermis met elkaar viert. Wat is er nu mooier dan dat je met drie of vier generaties in de tent zit? Is toch prachtig dat de jongeren even naar oma, die ook in de tent is, gaan om te proosten,” ziet Edwin Bleumink, voorzitter Stichting Volksfeest Beltrum (SVB) het voor zich.

Lastig
Het vorm geven en de uitvoering ervan nam twee jaar in beslag. “Het is echter best wel lastig. Hoe ga je dat doen? Het was de KBO zelf die twee jaar geleden aangaf wel wat anders te willen. We hebben dat toen niet doorgedrukt maar zijn eerst met elkaar om de tafel gaan zitten en hebben we een jaar aangekeken wat we eigenlijk wilden. En nu is het al zover en hebben we het al veranderd”, kijkt Bleumink al terug op de doorvoering van de verandering.

Bestuurslid van ‘Samen leven’ KBO, Bennie te Veluwe, was het die naar de SVB stapte, een organisatie die hij op zijn duimpje kent als oud-voorzitter. “Wat me bijgebleven is, is iets waar ik nooit bij stil had gestaan, dat jongeren in de tent, die ik in het verleden wel eens ‘lieke heb motten zetten’ bij me kwamen, toen ik stopte als voorzitter, zij mij bedankten. Ik dacht ‘nu breekt mijn klomp,’ dat uitgerekend zij mij bedankten. Ik ben direct bier gaan halen. Zo kwamen we met elkaar aan de praat. Toen zeiden zij ‘wat zou het toch mooi zijn dat mijn vader en moeder ook de kermis zo mee zouden kunnen maken in de tent. Ik mis va en mo op de karmisse in Beltrum!’ En dat zeiden die grote muiters van vroeger.”
Te Veluwe bracht het verhaal in en vond direct gehoor om een groot draagvlak te creëren. ‘Zij actief,’ de voormalige KPO sloot eveneens aan. De drie partijen gingen aan tafel en er was al snel eensgezindheid. “Als je iets doet moet je het samen doen”, vindt Marietje Huinink van ‘Zij actief.’ “Dat is de kracht van het onderdeel. Het moet rolstoelvriendelijk zijn, de toiletten dichtbij, het moet lekker warm zijn, noem maar op,” vinden ze gedrieën.

Apart klein tentje
Er wordt een apart klein tentje naast de grote tent geplaatst waar ‘de vroggere jongen’ maandagmorgen hun eigen programma hebben, met eigen muziek; Free Line. Daarnaast verlenen de jachthoornblazers hun medewerking. Ook kunnen de ouderen via een beeldscherm meegenieten van de prijsuitreiking om 11.30 uur. “Dat kon vroeger ook wel, maar dan zaten ze ver weg. Nu zitten ze er als het ware bij”, is Bleumink blij.

Burgemeester van de partij
“Het programma in de eigen tent begint maandagmorgen om 10.30 uur. Het programma duurt tot ongeveer 12.30 uur, maar iedereen mag zo lang blijven zitten als hij/zij dat zelf wil”, lacht Bleumink. Ook burgemeester Joost van Oostrum heeft aangegeven aanwezig te zullen zijn om met de Beltrumse senioren het glas te heffen op hun volksfeest. “We proberen er een fijne sfeer te creëren”, gaat Bennie verder. “Mensen die hulpbehoevend zijn, kunnen een beroep doen op dames van ‘Zij actief’, als zij naar het toilet moeten en zij zichzelf niet kunnen redden. Het is ‘met mekare, veur mekare.’ De saamhorigheid is enorm belangrijk.”

Twee kanten op
“Het zou leuk zijn dat de loop er in komt naar de kleine tent, door de jongeren”, hoopt de voorzitter. “Nee, dat mot juust”, gaat de oud-voorzitter nog een stapje verder. “Het werkt twee kanten op. Ik denk dat er jongeren naar opa en oma gaan om er samen eentje te drinken, maar ik denk ook dat het andersom werkt, dat ouderen die nog goed ter been zijn de tent in gaan als ze horen dat kleinzoon of -kleindochter een prijs behaald heeft tijdens het corso.” Opgave voor het samenzijn is niet nodig. Bij binnenkomst wordt de aanwezige, een tompouce -aangeboden door bakker Stroet- geserveerd, waarmee wederom een oude traditie in ere hersteld wordt.

Bron: Achterhoek Nieuws