Nieuws

Festunique & Corona | Update 2021

De corona-maatregelen vanuit de overheid zijn sinds 9 juli weer aangescherpt tot ten minste 13 augustus. Dat heeft gevolgen voor vele evenementen. Hoewel Festunique en de kermis pas op 5, 6 en 7 september plaatsvinden kunnen we op dit moment nog niet zeggen hoe het er tegen die tijd uit zal zien. Hierover zijn we in contact met de gemeente.

Op dit moment is er goed contact met de gemeente om te bekijken wat de mogelijkheden zijn (na 13 augustus). Uiteraard blijven we vooruitkijken en proberen we waar mogelijk iets verantwoords te organiseren. Prettig om te merken is dat de gemeente, net als wij, in oplossingen denkt. De hoop is dat er door middel van ‘testen voor toegang’ ten tijde van Festunique en de kermis weer meer mogelijk is, maar dat blijft afwachten op dit moment.

In de week van 13 augustus is er opnieuw contact met de gemeente om de status te bespreken m.b.t. de organisatie van Festunique en de kermis. Op dit moment worden alle voorbereidingen zo veel moelijk voortgezet en wordt er ook nagedacht over een eventueel alternatief.

We houden jullie op de hoogte over eventuele updates.