Nieuws

Festunique & Corona | 29 juli 2020

De één zit met een mondkapje in het vliegtuig op weg naar een zonnige vakantie, terwijl de ander zijn vakantie dit jaar dicht bij huis zoekt. Helaas moeten we dan ook concluderen dat het coronavirus nog niet is verdwenen. Sterker nog; volgens de laatste nieuwsberichten zijn het aantal besmettingen weer langzaam aan het stijgen. Via deze update willen we jou op de hoogte brengen over Festunique en het Volkstfeest in combinatie met het coronavirus. Dit keer met een concreet antwoord op de vraag: gaat de kermis door?

Festunieker

Zoals in de laatste update is aangegeven zijn er verschillende overleggen geweest tussen en met een werkgroep fanatieke en creatieve wagenbouwers. De route en het idee dat hieruit is voortgekomen hebben we dan ook voorgelegd aan de gemeente Berkelland. Daaruit is goed nieuws gekomen, want de route mag doorgaan! Mooi nieuws voor iedereen die hieraan heeft meegeholpen. Aan de concrete en verdere invulling van het programma wordt op dit moment verder gewerkt. Het is de verwachting dat deze route op zaterdagavond 5 september en op zondag 6 september per fiets én per auto te volgen is, dus houd één van deze dagen vrij in je agenda. Zodra hierover meer concrete informatie is, zullen we jullie hiervan direct op de hoogte brengen.

Volksfeest Beltrum

Helaas hebben we in ditzelfde contact met de gemeente Berkelland te horen gekregen dat het Volksfeest, zoals we dit in Beltrum kennen, dit jaar niet door mag gaan. Er kan simpelweg geen vergunning worden afgegeven. Dit houdt in dat er op het kermisterrein dit jaar geen feesstent zal komen te staan. Wel zijn we als organisatie druk bezig om op de maandag iets voor de kinderen te organiseren. Op ‘kermisdinsdag’ zal het helaas akelig stil blijven op het kermissterein.

“Had er niks anders georganiseerd kunnen worden in plaats van de kermis?” is dan een vraag die ongetwijfeld speelt. Als organisatie willen we aangegeven dat we vanaf het begin van het coronavirus ons best hebben gedaan om te kijken naar verschillende opties en mogelijkheden om het Volksfeest een andere invulling te geven. Ook hebben we jullie hierbij zo goed mogelijk op de hoogte willen houden. Echter kon er voor varianten van het Volkstfeest geen vergunning worden afgegeven of zitten er te veel haken en ogen aan dat dit organisatorisch onhaalbaar bleek. Als we het doen, willen we het goed doen en dat was voor nu onhaalbaar. Daarom hebben we direct doorgepakt en verschillende geboekte optredens en acts direct kunnen vastleggen voor volgend jaar.

Op dit moment zijn we druk bezig om de eenmalige route, onder de noemer Festunieker, goed te organiseren zoals men dat van Festunique gewend is. We willen Beltrum mooi op de kaart zetten met deze route. Zodra er meer bekend is over de daadwerkelijke invulling van de route, dan laten we dit jullie weten.

We hopen op jullie begrip en willen jullie allemaal een fijne vakantie wensen!

Namens,
Werkgroep Festunieker
Organisatie Festunique

Festunique & Corona | 29 juli 2020