Nieuws

Festunique & Corona | Update 25 juni

Afgelopen weken is het rustig geweest rondom de updates over Festunique en het Bloemencorso. Echter willen we jullie hierbij weer informeren over de huidige stand van zaken.

Dat er vanuit ons weinig nieuws naar buiten is gebracht, komt mede door het feit dat er de laatste weken weinig is veranderd voor evenementen na 1 september. Iets organiseren of keuzes maken over een datum die in een heel onzekere periode ligt is namelijk bijzonder lastig. Gisteravond is door premier Mark Rutte echter wel enige versoepeling aangekondigd, maar zien we nog steeds een feesttent met de 1,5-meter regel niet zitten. Daarom zijn we als organisatie verder gaan kijken naar de mogelijkheden en is vooral een groep wagenbouwers hierin actief geweest de laatste weken.

Vanuit de corsocommissie is een werkgroep gecreëerd die bezig is geweest met een alternatief corso, want helaas is het corso in de huidige vorm voor dit jaar afgelast. Vanuit deze werkgroep zijn verschillende overleggen geweest, ideeën ingebracht en is uiteindelijk één idee verder uitgewerkt. Dit concept idee is gisterenavond aan de overige wagenbouwers gepresenteerd en zij gaan nu met dit plan terug naar hun groep. De werkgroep heeft dit concept idee zeer uitgebreid uitgewerkt en gepresenteerd waarvoor alle complimenten. Binnen nu en twee weken zullen de groepen hun deelname hieraan bevestigen (of niet) en zullen ook andere partijen worden benaderd om mee te doen. We willen dit als Beltrum namelijk gezamenlijk gaan organiseren en gezamenlijk de schouders eronder zetten.

Wat houdt dit plan in? Omdat het een concept idee is, kunnen we jullie nog niet de details geven, maar samengevat zouden we graag een route met verschillende stilstaande dahliakunstwerken willen maken. Deze route zou per fiets én auto begaanbaar moeten zijn en ook zou het SVB verder gaan kijken naar de invulling of toevoeging van theater, muziek en overige consumptie mogelijkheden binnen deze route. Doordat de route zich strekt over meer dan 18 km in het buitengebied van Beltrum kunnen we de bezoekers verdelen, eventueel werken met start- eindtijden en naast de corsowerken ook het mooie wat Beltrum te bieden heeft presenteren.

Samengevat: het SVB heeft de intentie om in ieder geval voor de zondag een gezellig samenzijn te organiseren. Hoe en in welke vorm is volledig afhankelijk van de maatregelen en de afspraken die we met de gemeente kunnen maken. We willen altijd de RIVM regels volgen en daarin een aantrekkelijk en verantwoord gebeuren organiseren. Dit zullen in goed overleg met de gemeente moeten gaan doen, want ook dit concept idee staat of valt met het wel of niet verkrijgen van een vergunning. Daarbij aangegeven dat er ook wordt gekeken wat er op de kermismaandag en kermisdinsdag georganiseerd kan worden, maar dat dit voor beide dagen uiterst onzeker is.

Er is voor ons nog veel werk te doen om het één en ander te organiseren en tussendoor zullen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Bedankt voor het lezen en hopelijk zien we elkaar begin september!

Namens,
Organisatie Festunique